TL
TL

Home > Tungkol sa amin > Ang aming mga sektor ng operasyon

GUMAWA NG KAIBHAN

gamit ang aming Multicultural IngenuityTM !

Ang aming Multicultural IngenuityTM ay isang tunay na kumpetitibong bentahe na ginagamit na ng malawak na hanay ng mga nangungunang tatak sa buong mundo at sa iba't ibang sektor.

AMING

MGA SEKTOR

Tinutulungan namin ang mga tatak sa iba't ibang industriya na palakasin ang kanilang internasyonal na pagganap sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang nilalaman na lokal na makabuuhan sa ATAWADAC*.

*AnyTime, AnyWhere, Any Device, Any Culture.

Mga Mamahaling Bagay

Pagpapaganda

Fashion

Mga FMCG

Industriya ng Sasakyan

Enerhiya

Pinansiyal na Katiyakan

Mga Wine at Spirit