TL
TL

Home > Legal na paunawa

LEGAL NA PAUNAWA

Ang site ng Datawords (dito at makalipas ay tinutukoy bilang site) ay pag-aari ng Datawords Datasia, isang kompanya sa Datawords Group (dito at makalipas ay tinutukoy bilang Datawords), na ang nakarehistrong tanggapan ay sa 66 Rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France, na may puhunang €127,960.00, nakarehistro sa Nanterre Trade Register sa ilalim ng numerong 431 857 317, VAT FR96431857317.

Ang site ay hinohost ng:
OVH
2 RUE KELLERMANN - 59100 ROUBAIX - FRANCE
Ang data center ay nasa Gravelines: https://www.societe.com/etablissement/ovh-42476141900052-4a.html

Ang site ay in-edit at dinevelop ni Serkan Sahin
Namumuno sa publikasyon: Alexandre Crazover
Email: dpo@datawords.com
Tel: +33 1 75 33 80 80

Kasama ng kasalukuyang paunawa ang mga kundisyon sa paggamit ng site ng mga user.

Mga tuntunin at kundisyon ng paggamit

Pinapakita ng website ng Datawords ang mga actibidad at pangkat ng ahensiya.

Ang sinumang user na nag-a-access at nagba-browse sa site ay pinapalagay na tumanggap sa mga kasalukuyang tuntunin ng paggamit at dapat sumunod sa mga ito.

Ang mga kasalukuyang tuntunin ng paggamit ay hindi mailalapat sa mga modyul na kasama sa loob ng site na nagpapahintulot sa komunikasyon sa mga site ng ikatlong partido at mga platform na nagdetermina ng mga sarili nilang mga tuntunin ng paggamit. Iniimbitahan namin ang lahat ng mga user na ikonsulta ang mga tuntunin ng paggamit sa mga modyul na ito sa mga nauukol nilang publisher.

Ang mga kundisyon sa kasalukuyan ay maaaring baguhin anumang oras. Ang anumang mga pagbabago ay ipa-publish sa site at sinumang user na nag-access sa site pagkatapos ng kanilang publikasyon ay ipapalagay na tinanggap ang mga pagbabago.

Ang mga tuntunin ng paggamit na ito ay pinamamahalaan ng batas ng France at ang anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanilang aplikasyon at interpretasyon ay dapat isumite sa Paris Commercial Court.

Intelektuwal na Pag-aari

Ang lahat ng elemento at nilalaman sa site ng Datawords ay protektado ng mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari, kabilang ngunit hindi limitado sa mga logo, trademark, larawan, video, text, mga drawing, graphics at mga presentasyon.

Anumang reproduksiyon, pamamahagi, pagkopya, pag-aangkop o panipi ng lahat o bahagi ng site na ito, sa anumang kahit ano pa mang medium at para sa anumang kahit na anong layunin, ay mahigpit na ipinagbabawal nang walang paunang pahintulot ng may-ari ng mga karapatan, Datawords, maliban kung iba ang nakasaad.

Tahasang tumatanggi ang Datawords na payagan ang lahat o bahagi ng nilalaman ng site nito, o alinman sa mga elementong bumubuo dito o na-publish dito, na gamitin ng anumang uri ng artificial intelligence.

Mga link sa pagitan ng site ng Datawords at mga panlabas na site

Ang anumang link mula sa isang panlabas na site patungo sa site ng Datawords ay napapailalim sa paunang awtorisasyon ng Datawords, na inilalaan ang karapatang gumawa ng legal na pagkilos laban sa sinumang nagkasala. Gayunpaman, ang probisyon ng mga application at module na nag-aalok ng posibilidad na ito ay katumbas ng awtorisasyon ng Datawords.

Walang pananagutan ang Datawords para sa anumang mga link sa site na ito mula sa mga panlabas na site, at hindi maaaring managot para sa nilalaman ng naturang mga ikatlong partidong site dahil lamang sa pagkakaroon ng mga naturang link.

Naglalaman ang site ng mga link sa iba pang mga site ng Datawords Group, kasosyong site at/o ikatlong partidong site. Ang Datawords ay walang kontrol sa mga ikatlong partidong site na ito, at hindi mapapanagot para sa kanilang nilalaman o kundisyon ng paggamit, lalo na tungkol sa pagkapribado. Hindi mapapanagot ang Datawords para sa anumang pinsalang natamo sa isang site kung saan na-redirect ang isa sa mga user nito.

Walang pananagutan ang Datawords para sa nilalaman ng mga panlabas na site na naa-access sa ganitong paraan.

Pantanggi

Regular na ina-update ng Datawords ang nilalaman at mga sistema ng site upang matiyak na maa-access at magagamit ng mga user ang site sa pinakamahusay na posibleng mga kundisyon.

Gayunpaman, hindi magagarantiya ng Datawords na ang nilalamang nai-publish sa site ay napapanahon, kumpleto, tumpak o kumpleto sa lahat ng oras.

Ganap na nalalaman ng gumagamit na ang nilalaman ng site ay ibinigay para sa mga layunin ng impormasyon lamang.

Ang Datawords ay hindi maaaring panagutin para sa anumang abala o pinsala na dulot ng isang user ng mga pagkilos ng isang ikatlong partido, na sa pamamagitan ng hindi patas na teknikal na paraan ay ginamit ang impormasyong nai-publish sa site. Gayunpaman, tinitiyak ng Kompanya na gagawin nito ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang labanan ang anumang naturang pagkilos, bagama't nalilimitahan ito ng mga hadlang na likas sa Internet.

Hindi maaaring panagutin ang Kompanya para sa anumang pinsalang natamo, lalo na sa pagtingin sa kalidad ng Internet network at/o mga teknikal na kumpigurasyon.

Ginawa ang site sa isang teknikal na kapaligiran na pinili ng Datawords, at ina-update upang matiyak ang accessibility nito. Gayunpaman, hindi ginagarantiya ng Datawords ang kabuuang accessibility ng site, o ang kawalan ng mga error o bug. Ang sinumang gumagamit ng Internet na nakakaranas ng problema sa pagnabiga ay iniimbitahan na ipaalam sa webmaster sa pamamagitan ng e-mail, nang hindi obligado ang Datawords na lutasin ang problema.

Ang Datawords ay hindi maaaring panagutin para sa anumang maling paggana, bug, pagkasira ng anumang panlabas na modyul, o sanhi ng panlabas na modyul na ito, na nagpapahintulot sa pakikipag-ugnayan sa mga panlabas na site/platform na may tanging pamamahala at kontrol sa mga modyul na ito.

Inilalaan ng Datawords ang karapatang magsagawa ng legal na pagkilos laban sa sinumang tao na, sa anumang paraan, nagdudulot ng pinsala sa site ng Datawords, alinman sa teknikal na istruktura nito o sa nai-publish na nilalaman (ilegal na pagkopya, pag-hack, pagpapadala ng nakakasirang file, atbp.).

© Datawords 2024