NL
NL

Startpagina > Beheer van persoonlijke gegevens

Beheer van persoonlijke gegevens

Datawords is volledig op de hoogte van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Met dit in gedachten streven we ernaar om alle informatie met betrekking tot gegevensverwerking via onze website zo duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken, of het nu gaat om een eenvoudige informatieaanvraag, een abonnement op onze nieuwsbrief of een sollicitatie om bij ons te werken.

Het doel van het Datawords-beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is u te informeren over het gebruik van de gegevens die via deze website worden verzameld. We informeren u ook over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Dit beleid weerspiegelt ook de principes van Datawords op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Gegevensverwerking is cruciaal voor Datawords. Het is dan ook essentieel voor ons bedrijf dat dit veilig en in overeenstemming met uw wensen gebeurt.

Voordat u bevestigt dat u uw persoonsgegevens via onze website verstrekt, gaat u ermee akkoord dit beleid te lezen en te aanvaarden. Door te aanvaarden geeft u Datawords uw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming om uw verzoek te verwerken met gebruikmaking van de voor dit doel verstrekte gegevens.

De verbintenissen van Datawords

Datawords verbindt zich ertoe om de Franse wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens na te leven, en dan in het bijzonder wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden. Daarnaast zet Datawords zich in om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Daarom verbinden wij ons ertoe om de persoonsgegevens die we ontvangen alleen te gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

Datawords zal zich er tevens toe verbinden om alle organisatorische en technische maatregelen te treffen die nodig zijn om aan voornoemde teksten te voldoen en een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de doeleinden van de verwerking en de aard van de gegevens.

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met Datawords op dpo@datawords.com.

Wie verzamelt uw gegevens?

Voor het verzamelen van de persoonsgegevens van bezoekers via de website zal Datawords optreden als gegevensverwerker en deze gegevens rechtstreeks verzamelen.

Het hoofdkantoor van Datawords is gevestigd op het volgende adres:

Datawords
66 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Datawords Datasia is een vereenvoudigde aandelenvennootschap geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 431 857 317, met een aandelenkapitaal van € 127.960,00.

Voor welk doel verzamelt Datawords uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die worden ingevoerd in ons contacttabblad

De persoonlijke gegevens die in ons contacttabblad worden opgegeven, zijn de contactgegevens die u met ons wilt delen. Het doel van deze informatie is om u te identificeren en om ons in staat te stellen zo goed mogelijk op uw behoeften in te spelen.

Datawords wilt u erop wijzen dat het op geen enkele manier verplicht is om ons het bestand van uw keuze te sturen ter ondersteuning van uw verzoek via onze website. Als u echter besluit om deze optie te gebruiken, dan bent u volledig verantwoordelijk voor het kiezen van de informatie in dit document. Hetzelfde geldt voor het bericht dat u kunt schrijven en mee versturen met het verzoek.

Wanneer u ermee instemt uw persoonsgegevens aan Datawords te verstrekken, gaat u er ook mee akkoord dat Datawords deze gegevens kan gebruiken binnen de grenzen van de hierboven beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens verstrekt als onderdeel van een sollicitatie

Alle persoonsgegevens die via onze website worden verstrekt als onderdeel van een wervingsproces, d.w.z. uw achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en), e-mailadres, CV en sollicitatiebrief, worden gebruikt om uw sollicitatie zo nauwkeurig mogelijk te analyseren en om contact met u op te nemen om u te informeren over het resultaat van ons wervingsproces.

Persoonsgegevens verstrekt als onderdeel van een nieuwsbriefabonnement

Wanneer u ons uw persoonsgegevens stuurt om onze nieuwsbrief te ontvangen, gebruikt Datawords deze informatie alleen voor het aangegeven doel. U kunt zich afmelden door op de desbetreffende link vermeld in elke nieuwsbrief te klikken.

Maakt de Datawords-website gebruik van cookies?

Datawords gebruikt cookies op haar website. Hierdoor kan onze website naar behoren functioneren, krijgen we statistische informatie over uw websitegebruik en kunnen we informatie doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden. Ga voor meer informatie naar onze pagina “Cookiebeheer” .

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Alle gegevens die via onze contactformulieren worden verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel/ de doelen waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens die worden verstrekt als onderdeel van een sollicitatie kunnen worden bewaard (a) gedurende twee jaar in het geval van een niet-geslaagde sollicitatie die relevant kan zijn voor een toekomstige vacature, of (b) voor de duur van onze samenwerking en maximaal 5 tot 10 jaar na afloop daarvan. De gegevens die worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden bewaard zolang u toestemming geeft voor het verstrekken van deze gegevens.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen bevoegde personen die noodzakelijk zijn voor de juiste verwerking van uw gegevens hebben toegang tot deze gegevens.

Datawords zal uw gegevens nooit verkopen. Het doorgeven van uw gegevens aan derden gebeurt alleen met uw toestemming, om uw ervaring op onze website te verbeteren of om een eerder door u ondertekend contract uit te voeren.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen

Wanneer u ermee instemt ons uw gegevens te verstrekken, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen en verwijdering van de verwerking van deze gegevens.

In overeenstemming met de GDPR hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, recht op rectificatie en verwijdering van deze gegevens, recht op beperking van de verwerking van deze gegevens, recht op overdraagbaarheid van deze gegevens en recht op bezwaar tegen de verwerking ervan.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door uw verzoek per e-mail naar het volgende adres te sturen: dpo@datawords.com of per post naar:
Datawords
DPO
66 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Datawords verbindt zich ertoe zo snel mogelijk na ontvangst van uw verzoek alle nodige stappen te ondernemen en u op de hoogte te brengen van de ondernomen actie.

Als u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven door op de link vermeld in elke nieuwsbrief te klikken.

Wijzigingen in dit beleid

Datawords behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te allen tijde aan te passen en bij te werken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.